280337 - Biuwar Papierowy Panta Plast Uniwersalny 480mmx325mm Kalendarz Dwuletni 30kart 280337

 Oryginalny projekt zgodny z zasadami organizacji czasu pracy; zabezpieczającą kartki przed zginaniem; uniwersalny – kalendarz dwuletni, 30 kartek; format 470x330 mm.