REGULAMIN oraz zasady przetwarzania danych osobowych (RODO)

 Szanowni Państwo,

1. Platforma sprzedażowa zamowienia.ambiuro.pl - dalej zwana platformą – strony WWW, które za pośrednictwem sieci Internet umożliwiają przeglądanie danych , składanie zamówień na produkty będące przedstawione w systemie. Operatorem platformy jest PHU AM BIURO SERWIS MAREK PIĘTKA. Informacje przedstawione na platformie są własnością operatora i bez jego zgody użycie ich jest zabronione.

2. Informacje znajdujące się na platformie zamowienia.ambiuro.pl. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach platformy, składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach przedstawionych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

3. Towary nabyte przez Klienta są przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub na potrzeby własne

4. Wysyłki towaru: W przypadku dokonania zakupów powyżej indywidualnego minimum logistycznego – koszt wysyłki pokrywany jest przez PHU AM BIURO SERWIS MAREK PIĘTKA Nie dotyczy to produktów gabarytowych m.in. tablic sucho- ścieralny, tablic korkowych, szaf biurowych itd. W sytuacji wysyłki towarów gabarytowych Klient informowany jest indywidualnie o kosztach wysyłki. Towar, który Klient dostarcza do PHU AM BIURO SERWIS MAREK PIĘTKA. z tytułu gwarancji, rękojmi lub korekty wysyłany jest na koszt Klienta.

 Zakup i zwrot towarów odbywa się z zastosowaniem wszelkich przepisów zawartych w Dyrektywie 2011/83/UE

 
5. Zespół PHU AM BIURO SERWIS MAREK PIĘTKA. dokłada wszelkie starania, by dane, opisy oraz zdjęcia umieszczone na platformie były zgodne z rzeczywistością . Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) :

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.


Klauzula Informacyjna dotycząca przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018roku

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2018roku (RODO) pragniemy spełnić obowiązek informacyjny

 Administratorem danych osobowych jest firma PHU AM Biuro Serwis z siedzibą w Buku, 64-320, ul Wielkowiejska 3 reprezentowana przez Pana Marka Piętka- Właściciel firmy.

 1. Zbierane i przetwarzane dane osobowe są niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy, w celach handlowych, realizacji zamówień i przedstawiania ofert handlowych (art.6 ust.1 lit b RODO), rozpatrywania skarg i reklamacji (art.6 ust.1 lit c RODO), prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej( art.6 ust.1 f RODO)  oraz w celach rachunkowych i podatkowych
 2. Odbiorcą danych osobowych jest Firma PHU AM biuro Serwis Marek Piętka, w tym upoważnieni pracownicy firmy:
 • przedstawiciele handlowi,
 • pracownicy działu obsługi klienta,
 •  pracownicy działy zaopatrzenia, sprzedaży,
 • magazynierzy, kierowcy,
 •  pracownicy działu administracyjnego i księgowego w tym działu windykacji. Przedmiotowe nie są udostępniane osobom trzecim, innym podmiotom bez Państwa zgody , chyba, że umowa lub zamówienie będzie dotyczyć:
 •  zleceń nadruków, wizytówek i pieczątek( firmy zewnętrzne).
 • Dane osobowe będą przekazywane podmiotom prowadzącym działalność :kurierską, pocztową, podmiotom informatycznym (firma zewnętrzna)
 • Dane osobowe będą tez przekazywane naszym dostawcą na nasze zlecenie wspierającym nasza działalność
 •  Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa (np. US i ZUS, organy ścigania, Sądy ), w zakresie obowiązku ujawnienia danych.
 1. Zebrane dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, chyba, że Państwo wycofają zgodę i  wystosują na  piśmie lub drogą elektroniczną prośbę o wycofanie z naszej bazy danych informacji, dane wtedy zostaną bezzwłocznie usunięte. Dane osobowe niezbędne dla celów rachunkowych, podatkowych i rozliczeniowych  zostaną przechowywane przez okres zgodny z aktualnymi przepisami prawa, których dotyczą
 2. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzani, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli przetwarzanie danych, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( profilowanie)