280339 - Biuwar Papierowy Panta Plast wkład Miesięczny 470x330mm Kalendarz Roczny 24kart 280339

 Oryginalny projekt zgodny z zasadami organizacji czasu pracy; miesięczny – kalendarz roczny - miesiąc na stronie, 24 kartki; format: 470x330 mm.